menuMenu
Menu

Bandbreedtes gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018

De bandbreedtes met de ondergrenzen en bovengrenzen van het gemiddeld uurloon om in aanmerking te komen voor het Jeugd-LIV 2018 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Een werkgever kan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming, Jeugd-LIV, wordt per kalenderjaar vastgesteld. De werknemer voor wiens loonkosten een jeugd-LIV wordt verstrekt heeft op 31 december van het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarover de tegemoetkoming wordt verstrekt een leeftijd bereikt van minimaal 18 jaar en is niet ouder dan 21 jaar. Om in aanmerking te komen voor het Jeugd-LIV dient het gemiddelde uurloon (=jaarloon/verloonde uren) van de werknemer tussen de onderstaande grenzen te liggen:

Leeftijd op 31-12-2017 ondergrens bovengrens
21 jaar € 8,40 € 9,82
20 jaar € 6,91 € 9,34
19 jaar € 5,43 € 7,69
18 jaar € 4,69 € 6,04